Во тек е годишна обнова за детска заштита во период од 01.01.2018 до 31.03.2018

Во тек е годишна обнова за правото на детска заштита 01.01.2018 и ке трае до 31.03.2018 година не треба да обновуваат лицата кои користат посебен додаток а се со траен наод.Повеќе за правото на детска заштита може да прочитате тука.