Годишната обнова за детска заштита трае до 31.03.2018

Годишната обнова за детска заштита трае до 31.03.2018 за првото на детска заштиа повќе може да прочитате тука