ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЕДЕН (ПРАВНИК) НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ