ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЕДЕН (ПРАВНИК) НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ