ПРВА РАБОТНА САБОТА ВО МЕСЕЦОТ ДЕЖУРНИ

ПРВА РАБОТНА САБОТА ВО МЕСЕЦОТ
ДЕЖУРНИ
5 СЕПТЕМВРИ:
1. Наташа Ѓеоргиевска
2. Нушка Димовска
3. Костадина Иванова
4. Елизабета талевска

3 октомври
1.Даниела Стерјева
2.Љубинка Василевска
3.Билјана Нацковска Вељкович
4.Наташа Лозановска

7 Ноември
1.Илинка Ристевска
2.Арта Елмазова
3.Томе Цветковски
4.Загорка Димовска

5 декември
1. Дуди јаја
2. Снежана Димовска
3. Слободанка Христовска
4. Василка Цветковска
5. Марија Мијовска
( оние кои се ослободени со мерките да се јават во сабота доколу во тој период мерките бидат прекинати)
В.д. Директор Моника Стојчевска 24.08.2020