ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на  три (3) извршители на определено време во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола, објавува оглас за вработување на 3 (три) извршители на определено време на следните позиции:

  1. Систем оператор за внес во оддел за услуги и права Могила помошно стручен стручен службеник од второ ниво  1 (еден) извршител.
  • Систем оператор за внес оддел за услуги и права Новаци – помошно стручен стручен службеник од второ ниво  1 (еден) извршител.
  • Хигирничар – Помошно техничко лице (за одржување на објектите) од трето ниво 1(еден) извршител.

Огласот може да го симнете на следниот линк