ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ НА КОРИСНИЦИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ НА КОРИСНИЦИ

ПОВИКОТ МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК1 ЛИНК2