ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 Јавната установа Меѓуопштински Центар за социјална работа-Битола објавува интерен оглас за унапредување на 2(два) извршители даватели на јавни услува ЛИНК