Повик за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за време на летниот распуст 2019 година

Повик за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за време на летниот распуст 2019 година Министерство за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток,  детски додаток како и деца […]

Read More

Доколку забележите бездомно лице, ве молам пријавете во центарот за социјална работа и Црвен крст

Доколку забележите бездомно лице, ве молам пријавете во центарот за социјална работа и Црвен крст. Дежурен телефон 071-397-272 071-397-875 и 047-231-641 Црвен крст- 047-236-019-070-381-7520Ве информираме дека е активен бројот на МТСП 15505 , на кој може да се пријави доколку некое лице е во опасност поради студениот бран

Read More

Корисниците на социјална парична помош да ги обноват документите до крајот на месецот

Годишната обнова на документи за сите корисници на социјална парична помош почнува од 26.12.2018 , информираме од Јавната установа меѓуопштински центар за социјална работа Битола. Корисниците ќе треба да поднесат ново барање, а потребните обрасци за поднесување ќе ги добијат во Центарот. При поднесување треба да имаат на увид важечка лична карта за себе и […]

Read More

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани корисници на правата на социјална парична помош законската годишна обнова ќе се одвива во периодот од 26.12.2018 до 28.01.2019 година.

Read More

Почитувани одлука за избор на 3(три) извршител на неопределено работно време

Почитувани одлука за избор на 3(три) извршители на неопределено работно времe согласно објавениот јавен оглас 0401-3418/3 од 21.11.2018 за вработување на 3(три) извршители  дипломиран социјален работник,правник и статистичар во ЈУМ Центар за социјална работа Битола на неопределено работно време.

Read More