Програма за персоналана асистенција на лица со попречесност за 2018

Програма за персоналана асистенција на лица со  попреченост за 2018   Корисници на оваа програма се лица со потешка или најтешка телесна попреченост(кои користат колички и дубак) и потполно слепи лица,кои: 1.Се државјани на Република Македонија со постојано живеалиште или престојувалиште во државата; 2.Се на воздраст од 18 до 64 години; 3.Поради попреченост неможат да […]

Read More

МТСП: Повик до здруженија од областа на социјална заштита да аплицираат за давање услуга-лична асистенција

Министерството за труд и социјална политика известува дека согласно со Програмата за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година, предвидена е можноста како даватели на услугата за лична асистенција да се јават здруженија кои се запишани во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита во МТСП. Во таа насока, Министерството ги повикува […]

Read More

СОПШТЕНИЕ НА ДЕН 15.03.2018

ПОЧИТУВАНИ ГРАЃАНИ ДЕНВНИОТ ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА СО МЕНТАЛНА И ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ  НА ДЕН 15.03.2018 НЕМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ, ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА РАЗБИРАЊЕТО.

Read More

Доколку забележите бездомно лице, ве молам пријавете во центарот за социјална работа и Црвен крст

Доколку забележите бездомно лице, ве молам пријавете во центрите за социјална работа и Црвен крст Битола: Црвен Крст – 075 907 060 ЦСР- 071 342 492 Ве информираме дека е активен бројот на МТСП 15505 , на кој може да се пријави доколку некое лице е во опасност поради студениот бран

Read More

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕТСКА ЗАШТИТА

РОДИТЕЛСКИ ДОДАТОК -Доказ дека не и е одземено родителското право од Основен Суд. -Доказ за вршење на задолжителни вакцинации според календарот за имунизација -потврда за редовен ученик за третото дете(доколку е на школска возраст) Барањето се поднесува лично со документ за идентификација пасош или лична карта. ДЕТСКИ ДОДАТОК -Потврда за плата за цела 2017 година. […]

Read More

Во тек е годишна обнова за детска заштита во период од 01.01.2018 до 31.03.2018

Во тек е годишна обнова за правото на детска заштита 01.01.2018 и ке трае до 31.03.2018 година не треба да обновуваат лицата кои користат посебен додаток а се со траен наод.Повеќе за правото на детска заштита може да прочитате тука.

Read More