Доколку забележите бездомно лице, ве молам пријавете во центарот за социјална работа и Црвен крст

Доколку забележите бездомно лице, ве молам пријавете во центрите за социјална работа и Црвен крст

Битола:
Црвен Крст – 075 907 060
ЦСР- 071 342 492

Ве информираме дека е активен бројот на МТСП 15505 , на кој може да се пријави доколку некое лице е во опасност поради студениот бран