СОПШТЕНИЕ ЗА ДЕНВНИОТ ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА СО МЕНТАЛНА И ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ

СОПШТЕНИЕ ЗА ДЕНВНИОТ ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА СО МЕНТАЛНА И ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ ПОРАДИ ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ ЛИФТОТ НЕМА ДА БИДЕ ВО ФУНКЦИЈА,СЕ РАБОТИ НА ОТСТРАНУВАЊЕ НА НАСТАНАТИОТ ПРОБЛЕМ.