Доколку забележите бездомно лице, ве молам пријавете во центарот за социјална работа и Црвен крст

Доколку забележите бездомно лице, ве молам пријавете во центарот за социјална работа и Црвен крст. Дежурен телефон 071-397-272

071-397-875 и 047-231-641 Црвен крст- 047-236-019-070-381-752
0
Ве информираме дека е активен бројот на МТСП 15505 , на кој може да се пријави доколку некое лице е во опасност поради студениот бран