ИНТЕРЕН ОГЛАС

                                                                   ИНТЕРЕН ОГЛАС

                                       За унапредување на даватели на услуги

 

ЈУМ Центар за социјална работа Битола распишува интерен оглас за унпредување на даватели на услуги

  • СОЗ0303А04023 Водител на случај – Правник 1 извршител.
  • СОЗ0303А04023 Водител на случај – Социјален работник 1 извршител.                                                                  

                      Огласот може да го симнете на следниот линк