Центар за социјална работа Битола објавува оглас за продажба на движна ствар – патничко моторно возило како старо железо –отпад по пат на електонскојавно наддавање

Ценрар за социјална работа Битола објавува оглас за продажба на движна ствар – патничко моторно возило како старо железо –отпад  по пат на електонскојавно наддавање на продажба се две возила Продажбата на движните ствари- патнички моторни возила како старо железо ,  ќе се врши вкупно по пат на електронско јавно наддавање на ден 03.08.2022 година ( Среда ) со почеток во 10:00чaсoт. огалас може да го погледните на селедниот линк Потребни документи: изјава ;пријава