ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ -332/2023

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ -332/2023

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА1 ЈАВЕН СЛУЖБЕНИК ОД ГРУПА 1,ПОДГРУПА II ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ,СЛУЖБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ.

ОГЛАСОТ МОЖЕДА ГО ПОГЛЕДНЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК