Author: admin

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 Јавната установа Меѓуопштински Центар за социјална работа-Битола објавува интерен оглас за унапредување на 2(два) извршители даватели на јавни услува ЛИНК

Read More

ОТВОРЕНА СЕНЗОРНА СОБА ВО БИТОЛА

Тренчевска: Соработката со граѓанскиот и приватниот сектор дава најдобри резултати од кои директна придобивка имаат граѓаните Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска денес официјално го означи почетокот на работа на сензорната соба во склоп на Центарот за лица со интелектуална и телесна попреченост во Битола. Сензорната соба која е дел од дневниот центар […]

Read More

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ -332/2023

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ -332/2023 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА1 ЈАВЕН СЛУЖБЕНИК ОД ГРУПА 1,ПОДГРУПА II ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ,СЛУЖБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ. ОГЛАСОТ МОЖЕДА ГО ПОГЛЕДНЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК

Read More

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ПО ЈАВЕН ОГЛАС

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАT По Објавениот оглас бр.04-2092/2 од 05.09.2023 комисијата одлчи  за помошно техничко лице хигиеничар е избрано лицето Анита Пашовска

Read More

Ј А В Е Н  О Г Л А С

За вработување на 1 (еден) извршител на неопределено време во ЈУМ ЦСР,Битола Врз основа на член 20-г,од Законот за вработените во јавниот сектор(“Службен весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.143,19 и 14/20), член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

Read More